Humor gör det värt att leva

Så länge människor har kunnat tala har hon med all säkerhet också skämtat både verbalt såväl som fysik. Människan skrattar eftersom hon behöver det. Skrattet och leendet är inte är i sig inte kulturellt betingat men vad vi skrattar åt verkar vara det. Visst finns det likheter mellan olika delar av världen men olikheterna är så mycket större.

Denna sida fokuserar främst svensk och västerländsk humor. I framtiden kommer vi kanske kommer att lägga till sidor med humor från andra delar världen.

Eftersom humor i mångt och mycket är visuell och gör sig bäst i rörelse så används Youtube flitigt för att presentera roligheter.

I wikipedia får vi denna korta förklaring.

Humor (från humores, kroppsvätskorna i humoralpatologi, ytterst av klassisk grekiska χυμός (chymos), bokstavligt "saft") är förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor. För att uppfatta det roliga i en situation krävs ett "sinne för humor", något som alla människor har, men det finns många olika individuellt styrda faktorer som avgör om en enskild person finner en specifik händelse rolig. Bland de mest avgörande variablerna finns geografisk plats, kultur, mognadsnivå, utbildningsnivå, och kontext. Barn föredrar generellt sett fysisk humor, såsom slapstick (en stundom våldsam typ av humor), medan satir kräver en djupare förståelse för det som humorn riktar sig mot, ofta samhällskritik, och därför ofta kräver en mer vuxen publik. Konsten att vara rolig kallas komik, medan den skönlitterära och filmiska genre som är främst förknippad med humor kallas komedi.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Humor

Med humorn som vapen kan vi ta oss igenom svårigheter som vi annars inte skulle klarat. Humor ger perspektiv och skrattet kan ibland befria oss från det mörka och svåra.

Håll tillgodo

Intressant läsning

Komiker i Las Vegas

Glada människor spelar mer. Många är de komiker och andra artister som uppträtt i denna syndens stad.

Roliga reklamfilmer

Vi alla har säkert sett en rolig reklamfilm eller roligt tv-inslag som inte är menat att vara roligt men av olika anledningar blir det roligt.

Mer läsning

Svenska komiker

Beroende på ålder väljer vi säkert olika favoritkomiker om vi är tvungna att välja. Några som exempel Robert Gustavsson gillas av de flesta medan